Wie kunnen wij van dienst zijn?

Alle stakeholders (investeerders, directie en toezichthouders) die voor de opgave staan om hun bedrijf verder te laten groeien en zich realiseren dat daarvoor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe strategie noodzakelijk is.

Investeerders

Als (mede-)eigenaar van een onderneming verwacht u een duurzame groei, waarbij op basis van een heldere visie een strategie is bepaald die op een succesvolle manier wordt uitgevoerd en tot de afgesproken doelstellingen leidt. Van uw directie verwacht u dat de strategie regelmatig wordt getoetst en tijdig wordt bijgesteld. Daarbij wilt u dat de onderneming snel inspeelt op de veranderingen in de markt. U beseft dat dit hoge eisen stelt aan de de directie en aan de onderneming.
U beseft dat een herijking van de visie en strategie nodig is om succesvol te blijven of succesvoller te worden, dat  een nieuwe visie op de markt nodig is, of een innovatie van de diensten van het bedrijf. Kortom, u heeft behoefte aan een tijdelijke ondersteuning of vervanging van de directie omdat er een nieuwe koers nodig is.

Directie

De omgeving van uw onderneming verandert razendsnel. De informatiestroom neemt steeds meer toe, de positie van uw afnemers verandert en uw werknemers stellen andere eisen aan hun werkgever. U beseft dat het noodzakelijk is dat u daarop moet inspelen om uw concurrentiepositie te verbeteren. Een strategie voor drie jaar volstaat niet langer. Uw strategie zal constant moeten worden getoetst en bijgesteld. Dat stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van uw organisatie en de innovatiekracht. Uw stakeholders zullen daarin moeten worden meegenomen.
Als directie heeft u behoefte aan een adviseur en partner die in staat is te ondersteunen bij het realiseren van een (nieuwe) koers voor uw onderneming. Bijvoorbeeld door met u een visie en strategie te ontwikkelen,  de innovatiekracht van uw onderneming te vergroten of uw stakeholders mee te nemen in uw plannen.

RvC en RvT

Een snel veranderende omgeving van de onderneming stelt nieuwe, hoge eisen aan het toezicht. Nieuwe organisatievormen, zoals netwerkorganisaties, leiden tot nieuwe verantwoordelijkheden binnen de onderneming en andere rapportagelijnen.   Innovatie vereist een gedegen inschatting van de risico’s terwijl de onderneming behoefte heeft aan flexibiliteit en snelheid. U wilt op een betrokken, actieve wijze toezicht houden. De inrichting van de governance moet inspelen op de veranderingen in de onderneming en haar omgeving. U heeft behoefte aan een adviseur en partner die ondersteunt bij de inrichting en verbetering van de governance en de samenwerking met de directie.

Ondernemingsraad

Als directie en ondernemingsraad realiseert u zich dat een flexibele onderneming, die op een goede manier kan inspelen op de snel veranderende markt, een participatieve medezeggenschap vereist. Een dergelijke vorm van medezeggenschap vereist wederzijds vertrouwen en betrokkenheid bij de visie en de strategie van de onderneming. Als directie of ondernemingsraad heeft u behoefte aan een adviseur en partner in verband met een concreet voorgenomen besluit, zoals een organisatiewijziging, of bij de ontwikkeling van een medezeggenschap die past bij uw onderneming. 

Neem contact met ons op

Heb je interesse in onze diensten of wil een vraag stellen? Laat dan een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search